Wstęp

System Biznesplan umożliwia łatwe utworzenie biznesplanów oraz sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia na podstawie predefiniowanych reguł finansowych zgodych z polskimi zasadami rachunkowości.

Witaj systemie

Po pierwszym zalogowaniu do systemu zobaczysz ekran powitania.

Witaj w systemie